Туринал

Действующие вещества
Аллилэстренол
 
Класс заболеваний
Угрожающий аборт
Преждевременные роды
Привычный выкидыш
 
Клинико-фармакологическая группа
Не указано. См. инструкцию
Фармакологическое действия
Прогестагенное
 
Фармакологическая группа
Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты
 
Описание фармакологического действия
Стимулирует секреторную деятельность трофобласта, увеличивает выработку окситоциназы, нормализует функцию плаценты, стимулирует секрецию эндогенного прогестерона.
Показания к применению
Привычный и угрожающий выкидыш, угроза преждевременных родов.
Форма выпуска
таблетки 5 мг; флакон (флакончик) 20, пенал 1;
 
Склад
 
1 таблетка містить Аллілестренол 5 мг; у флаконах по 20 шт., в пеналі 1 флакон.
Фармакодинамика
Стимулює секреторну діяльність трофобласта, збільшує вироблення окситоцину, нормалізує функцію плаценти, стимулює секрецію ендогенного прогестерону.
Использование во время беременности
Протипоказано в період годування груддю.
Противопоказания к применению
Гіперчутливість, порушення функції печінки, синдром Дубіна - Джонсона, синдром Ротора, токсикоз або герпес в період вагітності, в т.ч. в анамнезі.
Побочные действия
Головний біль, диспептичні явища, затримка рідини в організмі.
Способ применения и дозы
Всередину, при загрозливому викидні- по 5 мг 3 рази на добу (але не більше 20 мг) до зникнення відповідних симптомів; при звичному викидні - по 5 мг 2 рази на добу протягом не менше 1 міс. після критичного періоду, потім дозу можна знизити і за 15 днів до пологів взагалі припинити прийом. При загрозливих передчасних пологах доза визначається індивідуально.
Взаимодействия с другими препаратами
Індуктори мікросомального окислення зменшують ефективність.
Меры предосторожности при приеме
На тлі цукрового діабету необхідний систематичний контроль рівня глюкози в крові.
Условия хранения
На тлі цукрового діабету необхідний систематичний контроль рівня глюкози в крові.
Срок годности
60 мес.
 
Active ingredients
Allilestrenol
 
class diseases
threatened abortion
miscarriage
Habitual miscarriage
 
Clinico-pharmacological group
Not indicated. See. Instructions
Pharmacological actions
progestogens
 
Therapeutic
Estrogens, progestins; antagonists, and their homologs
 
Description of the pharmacological action
It stimulates the secretory activity of the trophoblast, increases the production of oksitotsinazy, normalizes the function of the placenta, stimulates the secretion of endogenous progesterone.
Indications
Familiar and threatening miscarriage, threat of premature birth.
release Form
Tablets of 5 mg; vial (bottle) 20, 1 pencil case;
 
Stock
 
Mіstit Allіlestrenol 1 tablet of 5 mg; in bottles of 20 pcs., in penalі 1 bottle.
pharmacodynamics
Stimulyuє secretory dіyalnіst trophoblast zbіlshuє viroblennya oxytocin, normalіzuє funktsіyu placenta stimulyuє sekretsіyu endogennogo progesterone.
Use during pregnancy
Protipokazano in perіod goduvannya gruddyu.
Contraindications
Gіperchutlivіst, torn down funktsії pechіnki, Dubіna syndrome - Johnson syndrome, Rotor syndrome, toxemia abo herpes perіod vagіtnostі, including in anamnezі.
Side effects
HEAD bіl, dispeptichnі yavischa, zatrimka rіdini in organіzmі.
Dosing and Administration
Vseredine at zagrozlivomu vikidnі- 5 mg 3 Razi on Dobou (ale not bіlshe 20 mg) to zniknennya vіdpovіdnih simptomіv; when zvichnomu vikidnі - 5 mg 2 Razi on Dobou protyagom not less then 1 mіs. pіslya critical perіodu, potіm dose can i zniziti 15 dnіv to pologіv vzagalі pripiniti Priya. When zagrozlivih peredchasnih Pologi dose viznachaєtsya іndivіdualno.
Interactions with other drugs
Іnduktori mіkrosomalnogo oxidation zmenshuyut efektivnіst.
while taking precautions
On tlі tsukrovogo dіabetu neobhіdny rіvnya systematic monitoring of glucose in krovі.
Storage conditions
On tlі tsukrovogo dіabetu neobhіdny rіvnya systematic monitoring of glucose in krovі.
Shelf life
60 months.