Фосфалюгель

Действующие вещества
Алюминия фосфат

Класс заболеваний
Гастроэзофагеальный рефлюкс
Язва желудка
Язва двенадцатиперстной кишки
Диспепсия
Диафрагмальная грыжа
Функциональная диарея
Лекарственные средства и медикаменты неуточненные
Бактериальное пищевое отравление неуточненное
Токсическое действие разъедающих веществ
Другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами

Клинико-фармакологическая группа
Не указано. См. инструкцию
Фармакологическое действия
Адсорбирующее
Антацидное

Фармакологическая группа
Антациды

Описание фармакологического действия
Оказывает кислотонейтрализующее, обволакивающее, адсорбирующее действие. Снижает протеолитическую активность пепсина. Не вызывает ощелачивание желудочного сока, сохраняя кислотность желудочного содержимого на физиологическом уровне. Не приводит к вторичной гиперсекреции соляной кислоты.

Образует защитный слой на слизистой оболочке ЖКТ.

Способствует удалению токсинов, газов и микроорганизмов на всем протяжении пищеварительного тракта, нормализует пассаж содержимого по кишечнику.
Показания к применению
Для взрослых:
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гастрит с нормальной или повышенной секреторной функцией;
- диафрагмальная грыжа;
- рефлюкс-эзофагит;
- синдром неязвенной диспепсии;
- функциональная диарея;
- желудочные и кишечные расстройства, вызванные интоксикацией, приемом лекарственных препаратов, раздражающих веществ (кислоты, щелочи), алкоголя.

Для детей:
- эзофагит;
- гастроэзофагеальный рефлюкс;
- гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Форма выпуска
гель для прийому всередину 20%; пакетик (пакетик) 16 г, коробка (коробочка) 20;
гель для прийому всередину 20%; пакет (пакетик) 20 г, коробка (коробочка) 26;
гель для прийому всередину 20%; пакет (пакетик) 16 г, коробка (коробочка) 26;
гель для прийому всередину 20%; пакет (пакетик) 20 г, коробка (коробочка) 20;

Склад
Гель для прийому всередину (пакетики по 16 г) 1 пак.
алюмінію фосфат 10,4 г
сорбітол 70% 4,48 г
агар-агар 0,0448 г
пектин0,0872 г
кальцію сульфат 0,0117 г
калію сорбат 0,0402 г
ароматизатор апельсиновий 0,08 г
вода очищена до 16 г
в коробці 20 або 26 шт.

Гель для прийому всередину (пакетики по 20 г) 1 пак.
алюмінію фосфат 12,38 г
сорбітол 70% 4,2857 г
агар-агар 0,08 г
пектин0,1 г
кальция сульфат0,01 г
калия сорбат0,0530 г
ароматизатор апельсиновий 0,032 г
вода очищена до 20 г
в коробці 20 або 26 шт.
Фармакодинамика
Надає кислотонейтралізуючу, обволікаючу, адсорбуючу дію. Знижує протеолітичну активність пепсину. Не викликає олужненя шлункового соку, зберігаючи кислотність шлункового вмісту на фізіологічному рівні. Не призводить до вторинної гіперсекреції соляної кислоти.

Утворює захисний шар на слизовій оболонці ШКТ.

Сприяє видаленню токсинів, газів і мікроорганізмів на всьому протязі травного тракту, нормалізує пасаж вмісту по кишечнику.
Использование во время беременности
Можливе застосування при вагітності та в період грудного вигодовування за показаннями, в терапевтичних дозах.
Противопоказания к применению
- підвищена чутливість до препарату;

- виражені порушення функції нирок.
Побочные действия
Запор (рідко, в основному у людей похилого віку та лежачих хворих).
Способ применения и дозы
Всередину, можна в чистому вигляді або перед прийомом розвести в половині склянки води. Дорослим і дітям старше 6 років - по 1-2 пак. 2-3 рази на добу; при гастроезофагеальний рефлюкс, діафрагмальної грижі - відразу після їжі і на ніч; при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки - через 1-2 години після їжі і негайно при виникненні болів; при гастриті і диспепсії - до їжі; при функціональних захворюваннях товстої кишки - вранці натщесерце і на ніч. Прийом препарату повторюють, якщо болі виникають в проміжках між прийомами.

Дітям: до 6 місяців - по 4 г (1/4 пак. Або 1 ч.ложка) після кожного з 6 годувань; після 6 місяців - по 8 г (по 1/2 пак. або 2 ч.ложки) після кожного з 4 годувань.
Передозировка
Симптоми: пригнічення моторики ШКТ (через велику кількость іонів алюмінію).

Лікування: призначення проносних засобів.
Взаимодействия с другими препаратами
Антибіотики тетрациклінової групи, препарати заліза, серцеві глікозиди слід приймати не раніше ніж через 2 години після прийому Фосфалюгеля.
Меры предосторожности при приеме
Не слід тривало приймати препарат без призначення лікаря. З обережністю застосовують при наявності захворювань нирок, цирозу печінки, вираженої серцевої недостатності. У літніх пацієнтів і хворих з порушенням функції нирок при застосуванні Фосфалюгеля в рекомендованих дозах можливе збільшення концентрації алюмінію в сироватці крові.

Антибіотики тетрациклінової групи, препарати заліза, серцеві глікозиди слід приймати не раніше ніж через 2 години після прийому Фосфалюгеля.

Можливе застосування препарату в терапевтичних дозах у періоди вагітності та лактації за показаннями.
Особые указания при приеме
При запорах, зрідка виникають при прийомі Фосфалюгеля, рекомендується збільшувати кількість щодня споживаної води.

Препарат може застосовуватися хворими, що страждають на цукровий діабет; профілактично для зменшення абсорбції радіоактивних елементів.

Застосування Фосфалюгеля не відбивається на результатах рентгенологічного дослідження.

При застосуванні Фосфалюгеля одночасно з іншими лікарськими препаратами слід проконсультуватися з лікарем, оскільки Фосфалюгель знижує ефективність дії деяких препаратів.
Условия хранения
При температурі 15-25 ° C.
Срок годности
36 мес.

Active ingredients
Aluminium phosphate

class diseases
gastroesophageal reflux
gastric ulcer
Duodenal ulcer
Dyspepsia
diaphragmatic hernia
Functional diarrhea
Drugs and medicines unspecified
Bacterial food poisoning, unspecified
Toxic effect of corrosive substances
Other and unspecified drugs, medicaments and biological substances

Clinico-pharmacological group
Not indicated. See. Instructions
Pharmacological actions
absorbent
The antacid

Therapeutic
Antacids

Description of the pharmacological action
It has acid-neutralizing, enveloping, absorbent effect. It reduces the proteolytic activity of pepsin. Alkalization causes gastric juice, the acidity of gastric contents keeping at a physiological level. It does not lead to secondary hypersecretion of hydrochloric acid.

It forms a protective layer on the gastrointestinal mucosa.

Helps remove toxins, gases and microorganisms throughout the digestive tract, normalizes the content of the passage through the intestines.
Indications
For adults:
- Gastric ulcer and duodenal ulcer;
- Gastritis with normal or elevated secretion;
- Diaphragmatic hernia;
- Reflux esophagitis;
- Syndrome of non-ulcer dyspepsia;
- Functional diarrhea;
- Stomach and intestinal disorders caused by intoxication, medication, irritants (acids, alkalis), alcohol.

For children:
- Esophagitis;
- Gastroesophageal reflux disease;
- Gastritis;
- Gastric ulcer and duodenal ulcer.
release Form
Gel Priya vseredine 20%; a bag (sachet) 16 g box (box) 20;
Gel Priya vseredine 20%; bag (sachet) 20 g box (box) 26;
Gel Priya vseredine 20%; bag (sachet) 16 g box (box) 26;
Gel Priya vseredine 20%; bag (sachet) 20 g box (box) 20;

Stock
In mid-priya gel (16 g sachets) 1 pack.
alyumіnіyu phosphate 10.4 g
sorbіtol 4.48 g of 70%
agar 0.0448 g
0.0872 g of pectin
kaltsіyu sulfate 0.0117 g
kalіyu sorbate 0.0402 g
orange flavor 0.08 g
water purified to 16 g
in korobtsі 20 26 pcs abo.

In mid-priya gel (20 g sachets) 1 pack.
alyumіnіyu phosphate 12.38 g
sorbіtol 70% 4.2857 g
agar-agar 0.08 g
0.1g pectin
Calcium sulfate 0.01 g
potassium sorbate 0.0530 g
Orange flavoring 0.032 g
purified water to 20 g
in korobtsі 20 26 pcs abo.
pharmacodynamics
Nadaє kislotoneytralіzuyuchu, obvolіkayuchu, adsorbuyuchu dіyu. Znizhuє proteolіtichnu aktivnіst pepsin. Not viklikaє oluzhnenya shlunkovogo juice zberіgayuchi kislotnіst shlunkovogo vmіstu on fіzіologіchnomu rіvnі. Not generally produces up vtorinnoї gіpersekretsії solyanoї acid.

Utvoryuє zahisny ball on slizovіy obolontsі SHKT.

Spriyaє vidalennyu toksinіv, gazіv i mіkroorganіzmіv on vsomu protyazі herb path, normalіzuє Pasazh vmіstu the intestines.
Use during pregnancy
Mozhlive zastosuvannya at vagіtnostі that in perіod vigodovuvannya for thoracic indications, is therapeutic doses.
Contraindications
- Pіdvischena chutlivіst to the drug;

- Virazhenі funktsії nirok torn down.
Side effects
Constipation (rіdko, mainly in people Pokhil vіku that ailing bedridden).
Dosing and Administration
In mid-may be in pure viglyadі abo before priyomom rozvesti in polovinі bottles Vod. I have grown older dіtyam 6 rokіv - 1-2 Pak. 2-3 Razi on Dobou; gastroezofagealny at reflux, dіafragmalnoї grizhі - vіdrazu pіslya їzhі i on nich; when i virazkovіy hvorobі shlunka dvanadtsyatipaloї guts - 1-2 Godin pіslya їzhі i negayno at viniknennі bolіv; when i gastritі dispepsії - to їzhі; when funktsіonalnih zahvoryuvannyah tovstoї gut - vrantsі natschesertse i on nich. Priya drug povtoryuyut, Yakscho bolі vinikayut in promіzhkah mіzh priyomami.

Dіtyam: up to 6 months at - 4 g (1/4 pack Abo 1 teaspoon.) Pіslya skin of 6 goduvan; pіslya months at 6 - 8 g (1/2 pack abo 2 tsp.) of 4 pіslya skin goduvan.
Overdose
Symptoms: prignіchennya motor SHKT (through the Great kіlkost іonіv alyumіnіyu).

Lіkuvannya: priznachennya pronosnih zasobіv.
Interactions with other drugs
Antibіotiki tetratsiklіnovoї groupies, the drugs zalіza, sertsevі glіkozidi slіd priymati not ranіshe nіzh 2 Godin pіslya Priya Fosfalyugel.
while taking precautions
Not slіd sider priymati medication without priznachennya lіkarya. W oberezhnіstyu zastosovuyut at nayavnostі zahvoryuvan nirok, tsiroz pechіnki, virazhenoї sertsevoї nedostatnostі. In lіtnіh patsієntіv i s ailing torn down funktsії nirok at zastosuvannі Fosfalyugel in the recommended doses mozhlive zbіlshennya kontsentratsії alyumіnіyu in sirovattsі krovі.

Antibіotiki tetratsiklіnovoї groupies, the drugs zalіza, sertsevі glіkozidi slіd priymati not ranіshe nіzh 2 Godin pіslya Priya Fosfalyugel.

Mozhlive zastosuvannya is therapeutic drug in doses in perіodi vagіtnostі that laktatsії for reading.
Cautions when receiving
For constipation, zrіdka vinikayut at priyomі Fosfalyugel, rekomenduєtsya zbіlshuvati Quantity Schodnya spozhivanoї Vod.

The drug Mauger zastosovuvatisya ailments, scho strazhdayut on tsukrovy dіabet; profіlaktichno for zmenshennya absorbtsії radіoaktivnih elementіv.

Zastosuvannya Fosfalyugel not vіdbivaєtsya the results rentgenologіchnogo doslіdzhennya.

When zastosuvannі Fosfalyugel odnochasno s іnshimi lіkarskimi drugs slіd prokonsultuvatisya s lіkarem, oskіlki Fosfalyugel znizhuє efektivnіst dії deyakih preparatіv.
Storage conditions
When temperaturі 15-25 ° C.
Shelf life
36 months.